Skal søke Varig oppholdsrett for EU/EØS-borgere


Hvis du har vært i Norge i minst fem år, kan du søke om varig oppholdsrett. Det gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Familiemedlemmene dine kan også ha rett til varig opphold, uavhengig av om de selv er EU/EØS-borgere.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Når du søker, vurderer UDI hvilken gruppe du tilhører og om du fyller kravene. Her kan du selv se sjekke hva som kreves for de vanligste søkergruppene. Husk at du kan falle innenfor flere ulike grupper. 

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende

  • Familiemedlem

  • Annen type EU/EØS-borger

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?