Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2020. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2020: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Totalt
Afghanistan 6 3 1 0 10
Albania 0 0 1 0 1
Eritrea 0 1 0 0 1
Ghana 0 0 1 0 1
Guinea 1 0 0 0 1
Marokko 0 2 1 0 3
Statsløs 0 0 1 0 1
Syria 8 6 1 0 15
Tchad 0 1 0 0 1
Totalt 15 13 6 0 34

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.05.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?