Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2021)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2021. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2021: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Total
Afghanistan 1 1 2 11 6 9 9 13 52
Algerie 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eritrea 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Etiopia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Irak 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Iran 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Syria 0 0 2 4 6 5 10 2 29
Total 1 1 4 18 12 14 22 16 88

Tabellen oppdateres månedlig. Kommende oppdateringer:
05.10.2021 kl 10:00: Statistikk januar - september 2021
04.11.2021 kl 10:00: Statistikk januar - oktober 2021
07.12.2021 kl 10:00: Statistikk januar - november 2021
07.01.2022 kl 10:00: Statistikk januar - desember 2021
Publisert 07.09.2021 kl 10:00

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?