Beboere i asylmottak etter alder og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak ved utgangen av hver måned i 2020 og hvilken aldersgruppe de tilhørte.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2020: Antall beboere i asylmottak etter aldersgruppe og måned.
Aldersgruppe Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
a 0 - 5 år 359 346 333 333 319 303 304 303 290
b 6 - 10 år 201 195 182 182 178 166 158 147 146
c 11 - 17 år 198 197 179 177 168 149 149 148 137
d Voksen 1868 1837 1797 1788 1736 1633 1592 1625 1561
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401 2251 2203 2223 2134

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 06.10.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?