Beboere i asylmottak etter alder og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak ved utgangen av hver måned i 2020 og hvilken aldersgruppe de tilhørte.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2020: Antall beboere i asylmottak etter aldersgruppe og måned.
Aldersgruppe Jan Feb Mar Apr Mai
a 0 - 5 år 359 346 333 333 319
b 6 - 10 år 201 195 182 182 178
c 11 - 17 år 198 197 179 177 168
d Voksen 1868 1837 1797 1788 1736
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.06.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?