Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2019. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2019: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Ankomstsenter Østfold, Råde 27 54 29 20 14 35 30 86 27
Arna 179 168 163 167 151 147 144 143 148
Bankplassen 173 179 163 155 147 147 149 134 138
Dikemark 122 94 49 0 0 0 0 0 0
Drevsjø 101 103 99 94 96 101 104 98 102
Hobøl 108 123 115 112 115 115 115 112 119
Hobøl TA 18 17 18 19 20 19 17 17 17
Hvalsmoen transitt Hero 197 190 203 189 149 95 90 0 0
171 174 164 155 143 141 141 137 134
Kasper transitt LINK 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Kristiansand integrering 155 147 134 145 153 145 156 153 138
Kristiansand TA 19 16 16 17 18 18 17 15 15
Larvik 97 89 87 91 89 86 93 88 84
Larvik integrering 60 49 53 59 60 55 55 58 55
Leira 92 84 89 88 91 91 90 84 96
Leira TA 16 12 16 17 14 16 15 16 15
Lund 153 153 144 122 119 120 114 107 98
Lyng EM ll 11 16 18 18 20 18 7 0 0
Mysebu asylmottak - transitt 24 20 14 0 0 0 0 0 0
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 0 0 0 19 15 23 25 33 30
Nome 192 197 191 190 181 167 158 155 152
Refstad, ankomsttransitt Hero 175 161 192 174 142 122 118 218 186
Setermoen 133 128 124 123 123 113 97 111 112
Setermoen TA 19 18 17 18 19 18 17 17 16
Sjøvegan 111 103 99 97 103 97 100 103 93
Sjøvegan EM 9 8 16 18 24 21 21 19 28
Steinkjer integrering 71 75 63 57 53 52 59 57 63
Steinkjer kommunale 71 67 69 74 84 77 83 78 77
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 0 0 0 6 7 7 7 7 6
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 0 0 0 3 6 6 5 8 6
Stord 183 178 163 154 154 148 144 143 135
Søre Sunnmøre 189 191 189 184 171 168 170 170 160
Tingvoll 119 116 118 115 115 106 94 94 99
Toten 139 139 138 131 128 131 131 130 130
Trandum - Ullensaker 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Trondheim 218 212 202 200 211 199 192 192 188
Tverlandet 89 87 85 84 86 79 87 83 79
Tverlandet integrering 45 49 49 45 44 38 41 46 47
Vang 148 146 139 140 135 134 130 130 112
Volda EM 20 19 13 1 0 0 0 0 0
Totalt 3655 3583 3442 3302 3200 3055 3016 3042 2933

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.10.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?