Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer i 2020 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2020: Antall beboere i asylmottak etter fylke og måned.
Fylke Jan Feb Mar Apr Mai
03.Oslo 176 191 160 148 80
11.Rogaland 262 260 262 265 260
15.Møre og Romsdal 107 99 108 109 107
18.Nordland 114 113 128 124 123
30.Viken 412 347 291 259 207
34.Innlandet 405 395 386 398 408
38.Vestfold Og Telemark 0 0 0 0 100
42.Agder 148 144 145 171 164
46.Vestland 303 319 317 314 301
50.Trøndelag 430 440 430 439 415
54.Troms Og Finnmark 269 267 264 253 236
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.06.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?