Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2022)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2022. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2022: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Afghanistan 309 286 269 246 248 268 289
Albania 5 5 5 5 6 5 0
Algerie 5 5 9 6 6 7 7
Angola 0 0 0 0 7 5 0
Armenia 0 0 0 5 6 5 0
Aserbajdsjan 0 0 8 15 12 13 12
Belarus 0 0 0 0 12 10 8
Colombia 63 75 91 91 100 104 109
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 6 7 7 7 7 7
El Salvador 0 0 5 0 0 0 8
Eritrea 238 241 237 236 230 234 238
Etiopia 212 212 215 216 215 216 215
Georgia 0 0 15 22 20 14 15
Guinea 0 0 0 5 0 0 0
Hviterussland 0 0 6 7 0 0 0
Ikke registrert 22 22 41 37 48 47 53
India 0 0 0 0 5 0 0
Irak 118 116 123 123 123 121 123
Iran 179 184 187 185 189 169 170
Jemen 10 11 9 9 12 6 6
Jordan 0 0 0 0 0 0 5
Kamerun 5 6 7 8 8 8 6
Kenya 5 5 0 0 5 0 0
Kina 107 105 106 106 96 83 74
Kirgisistan 5 5 6 5 5 0 0
Libya 5 5 10 12 10 11 11
Marokko 8 9 10 11 12 12 11
Moldova 0 0 0 10 6 6 5
Myanmar 0 0 0 0 0 0 7
Nigeria 12 11 18 21 22 22 21
Norge 21 20 19 19 18 19 19
Pakistan 9 10 23 25 25 24 25
Peru 8 8 8 8 8 8 8
Russland 11 14 45 66 83 84 92
Rwanda 5 5 6 6 5 5 5
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 5 6
Somalia 85 81 82 82 80 79 80
Sri Lanka 0 0 0 0 0 6 6
Statsløs 64 64 72 78 73 75 80
Sudan 8 8 17 14 12 11 11
Syria 302 311 308 295 351 397 444
Tadsjikistan 0 0 6 5 5 5 5
Turkmenistan 0 0 0 5 5 5 5
Tyrkia 78 78 73 86 85 88 101
Ukraina 0 30 3512 7558 7272 5642 6138
Usbekistan 0 0 5 6 8 6 0
Venezuela 36 47 53 59 65 65 78
Vietnam 0 6 8 8 0 0 0
Andre land 71 68 86 83 78 86 92
Total 2011 2059 5707 9791 9583 7983 8595

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?