EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Belgia 14 26 40 8 9 8 10 41 156
Bulgaria 45 48 32 34 19 42 15 50 285
Estland 15 25 37 33 39 28 15 23 215
Frankrike 80 230 139 51 42 30 37 197 806
Hellas 46 48 48 32 27 25 20 41 287
Irland 7 9 13 8 8 11 9 23 88
Italia 95 149 114 52 41 50 36 104 641
Kroatia 19 44 23 28 21 28 21 12 196
Kypros 0 3 1 1 1 1 1 4 12
Latvia 95 78 140 93 85 70 39 97 697
Litauen 197 188 255 263 267 248 119 183 1720
Luxembourg 2 1 2 0 0 0 0 2 7
Malta 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Nederland 47 56 43 29 26 22 33 117 373
Polen 450 547 833 769 622 553 329 535 4638
Portugal 46 53 38 22 29 46 23 50 307
Romania 95 125 123 112 86 126 86 131 884
Slovakia 30 38 38 29 18 19 10 24 206
Slovenia 3 4 0 1 1 2 6 5 22
Spania 106 150 100 83 94 81 75 185 874
Sveits 5 19 6 2 8 9 9 20 78
Tsjekkia 22 28 22 24 16 9 14 38 173
Tyskland 228 344 213 83 93 73 60 398 1492
Ungarn 22 30 33 22 17 19 12 37 192
Østerrike 9 30 21 7 9 8 9 30 123
Totalt 1678 2273 2315 1787 1578 1509 988 2347 14475

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?