EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Belgia 14 26 40 8 9 97
Bulgaria 45 48 32 34 18 177
Estland 15 25 37 33 37 147
Frankrike 80 230 139 51 39 539
Hellas 46 48 48 32 26 200
Irland 7 9 13 8 7 44
Italia 95 149 114 51 40 449
Kroatia 19 44 23 28 21 135
Kypros 0 3 1 1 1 6
Latvia 95 78 140 94 79 486
Litauen 197 188 255 263 259 1162
Luxembourg 2 1 2 0 0 5
Malta 0 0 1 1 0 2
Nederland 47 56 43 29 24 199
Polen 450 547 833 769 587 3186
Portugal 46 53 38 22 28 187
Romania 95 125 123 112 82 537
Slovakia 30 38 38 29 18 153
Slovenia 3 4 0 1 1 9
Spania 106 150 100 83 86 525
Sveits 5 19 6 2 7 39
Tsjekkia 22 28 22 24 15 111
Tyskland 228 344 213 83 85 953
Ungarn 22 30 33 22 17 124
Østerrike 9 30 21 7 7 74
Totalt 1678 2273 2315 1787 1493 9546

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?