Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2019 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2019: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Vietnam 40 1222 2 1264
India 479 33 532 1044
Ukraina 133 644 82 859
Filippinene 116 133 39 288
USA 129 18 127 274
Kina 124 79 53 256
Serbia 156 65 14 235
Russland 123 55 16 194
Thailand 17 158 4 179
Nepal 28 101 5 134
Brasil 91 11 26 128
Hviterussland 17 98 2 117
Australia 47 8 55 110
Canada 44 4 42 90
Argentina 18 11 55 84
Andre4 42 13 13 68
Kenya 7 6 55 68
Iran 63 0 3 66
Pakistan 47 0 6 53
Tyrkia 40 5 2 47
Bosnia-Hercegovina 41 3 2 46
Sør-Afrika 21 10 14 45
Albania 21 22 1 44
New Zealand 7 22 15 44
Japan 8 2 33 43
Mexico 22 11 4 37
Indonesia 30 1 2 33
Sør-Korea 19 1 8 28
Colombia 15 0 9 24
Venezuela 18 3 3 24
Makedonia 20 3 0 23
Nigeria 19 0 1 20
Malaysia 12 1 7 20
Tanzania 6 0 13 19
Sri Lanka 16 1 0 17
Chile 10 4 2 16
Kosovo 14 2 0 16
Bangladesh 12 0 3 15
Malawi 0 0 14 14
Singapore 7 0 6 13
Statsløs 11 1 1 13
Egypt 12 0 0 12
Uganda 1 0 11 12
Ghana 9 0 2 11
Kasakhstan 7 1 2 10
Moldova 3 7 0 10
Montenegro 7 3 0 10
Zimbabwe 4 6 0 10
Peru 8 2 0 10
Mongolia 0 1 8 9
Syria 7 0 1 8
Madagaskar 1 0 7 8
Libanon 7 0 1 8
Tunisia 7 0 0 7
Israel 3 0 3 6
Algerie 6 0 0 6
Costa Rica 5 0 0 5
Georgia 4 0 1 5
Aserbajdsjan 4 0 1 5
Cuba 2 2 1 5
Mosambik 0 0 5 5
Total 2187 2773 1314 6274

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?