Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 47 - 49 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 47Uke 48Uke 49
1. Syria 2 6 8
2. Eritrea 4 3 5
3. Albania 6 5 1
4. Tyrkia 0 7 0
5. Etiopia 1 2 3
6. Andre land 16 15 23
7. Total 29 38 40

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)