Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 14 - 16 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 142Uke 153Uke 164
1. Eritrea 86 39 5
2. Syria 44 6 29
3. Statsløs 1 1 5
4. Etiopia 2 1 4
5. Iran 2 2 3
6. Andre land 11 27 20
7. Total 146 76 66

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 13 ble det registrert 122 relokaliserte asylsøkere.

3Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 14 ble det registrert 39 relokaliserte asylsøkere.

4Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 15 ble det registrert 24 relokaliserte asylsøkere.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)