Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 9 - 11 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 92Uke 103Uke 114
1. Eritrea 11 75 79
2. Syria 48 17 12
3. Irak 9 5 6
4. Tyrkia 14 0 6
5. Statsløs 0 4 3
6. Andre land 19 15 19
7. Total 101 116 125

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 9 ble det registrert 50 relokaliserte asylsøkere.

3Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 10 ble det registrert 86 relokaliserte asylsøkere.

4Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 10 ble det registrert 75 relokaliserte asylsøkere.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)