Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 22 - 24 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 222Uke 233Uke 244
1. Syria 26 18 28
2. Eritrea 58 4 5
3. Slovakia 0 18 1
4. Afghanistan 8 1 4
5. Statsløs 2 3 2
6. Andre land 17 19 22
7. Total 111 63 62

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 22 ble det registrert 65 relokaliserte asylsøkere.

3Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 23 ble det registrert 2 relokaliserte asylsøkere.

4Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 24 ble det registrert 24 relokaliserte asylsøkere.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)