Anne Vibeke Hellandsjø


Direktør for HR og organisasjon siden oktober 2020. Høyskolekandidat med solid ledererfaring fra offentlig sektor, både statlig nivå, på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, små og store kommuner. Bred erfaring fra ulike utviklings- og omstillingsprosjekter.