Karl Erik Sjøholt


Direktør for Opphold i UDI siden 2004. Har hatt ulike stillinger som avdelingsdirektør siden han begynte i UDI i 1998.

Utdannet jurist.