Kjersti Trøseid


Direktør for Kontroll i UDI siden januar 2022. Tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning og før det mange år i utlendingsforvaltningen, både i Innvandringsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet, senere Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i UNE, som nemndleder og seksjonssjef.

Utdannet jurist.