Snorre Sæther


Arbeidserfaring:

Direktør for Utlendingsdirektoratet, åremål på 6 år, 2024
Avdelingsdirektør, Budsjett-, styrings- og mottaksseksjonen i Innvandringsavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet (JD), 2018
Konstituert ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen, JD, vår 2020
Avdelingsdirektør, Utviklings- og mottaksseksjonen i Innvandringsavdelingen, JD, 2013
Leder av Område for familieinnvandringssaker, UDI, 2007
Leder av enhet for statsborgerskap og bosettingstillatelser, UDI, 2006
Rådgiver og fagkoordinator, Oppholdsavdelingen i UDI, 2004
Vit.ass., Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juss Buss - Juridisk medarbeider

Utdanning:

Cand. Jur., Universitetet i Oslo
Mellomfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo