Høring - endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - barnets beste


UDI er positive til forslag om at barnets beste skal vektlegges i spesielle omstendigheter i utvisningssaker, men ønsker mer veiledning om hvilke saker dette vil gjelde og hvordan barnets beste skal vektlegges.

Vedrørende vurderingen av tilleggstid i saker som henlegges er det uklart om UDI foreta en skjønnsmessig eller skjematisk vurdering ved ileggelsen av tilleggstid. UDI bemerker videre at saksmengden av klagesaker kan øke både ved ileggelse av tilleggstid og ved utvisning istedenfor tilleggstid.

Les hele høringssvaret fra UDI. (pdf, 328 kB)

Fant du det du lette etter?