Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i smittevernloven.

Utlendingsdirektoratet støtter vurderingen av at smittevernhensyn tilsier at det er hensiktsmessig med forlengelse som foreslått av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd. Vi har ingen kommentarer ut over det.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 22 kB)

Fant du det du lette etter?