Høring - Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.


UDI har svart på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

UDI har blant annet kommet med noen presiseringer til høringsnotatets beskrivelse av kartlegging av mottaksbeboere, forslag til ytterligere unntakshjemler i integreringsloven, samt gitt en vurdering av om det kan være et hensiktsmessig beredskapstiltak at fordrevne fra Ukraina kan unntas fra retten til å stå på fastlegeliste.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 164 kB)

Fant du det du lette etter?