Høring - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser


Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser.

Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 28. juni 2019.

Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Det foreslås videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker.

Høring. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften om behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

Fant du det du lette etter?