Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift – Statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i utlendingsloven og ny forskrift.

Overordnet støtter UDI forslaget i høringen om å lovfeste at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet og føre tilsyn med den omsorgen som gis til enslige mindreårige i mottak. UDI støtter også forslaget om at Statens helsetilsyn skal være overordnet tilsynsmyndighet.

UDI har i høringen gitt innspill til temaer som gjelder kontraktsrettslige forhold, behandling av personopplysninger, hjemmel for utveksling av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med tilsyn, risikovurdering, publisering av tilsynsrapporter, videre arbeid med tilsynsordningen og innspill til foreslått forskriftstekst.

Her finner du høringssvaret fra UDI. (pdf, 497 kB)

Fant du det du lette etter?