Høring – engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge


Høringen gjelder endringer i utlendingsforskriften om engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge.

Om høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge. (eksternt nettsted)

Frist for å sende inn høringssvar er 6. april 2020.

UDIs innspill til høringen

UDI ser at bestemmelsen kan bli vanskelig å praktisere, både med hensyn til veiledning og saksbehandling, og antar at det mest ressurskrevende ved porteføljen vil være beregningen av oppholdstid i riket. UDI har også praksis for å politianmelde personer som har brutt utlendingsloven, dette bør departementet ta stilling til, samt retten til mottaksplass. Det at en gruppe personer får oppholdstillatelse i Norge etter lengre botid kan etter UDIs erfaring gjøre vårt returarbeid mer utfordrende.

Les hele høringssvaret til UDI (pdf, 343 kB)

Fant du det du lette etter?