Høring – midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen


Høringssvar fra UDI på høring med forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19.

Om høringen

Høring - midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (eksternt nettsted) kan leses på regjeringens nettsider. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny midlertidig  lov med forskrift som erstatning for bortvisningsforskriften fra den 15. mars som ble gitt med hjemmel i smittevernloven. Departementet foreslår at ny lov skal gjelde frem til den 1. januar 2021.

UDIs innspill til høringen

UDI har bedt om flere presiseringer for å øke brukervennligheten og minske behovet for veiledning.

Les hele høringssvaret fra UDI (pdf, 525 kB)

Fant du det du lette etter?