Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff


UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til ny hjemmel i utlendingsloven om utvisning av flyktning som har begått straffbare forhold, uten å gå veien om opphør av flyktningstatus.

Forslaget gjelder for flyktninger som etter en nåtidsvurdering ( tilsvarende vurdering som ved søknad om beskyttelse) ikke er beskyttet av returvernet, jf utlendingsloven § 73. UDI er enig med departementet at forslaget er innenfor rammene av Flyktningkonvensjonen. Vi stiller oss positive til forslaget og mener reguleringen bidrar til å klargjøre rettstilstanden og forenkle saksbehandlingsprosedyrene.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen (pdf, 144 kB).

Fant du det du lette etter?