UDI har et viktig samfunnsoppdrag


UDI har et viktig samfunnsoppdrag. Det handler om å iverksette regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk.

Vi gir beskyttelse til mennesker som trenger det. Vi sørger for at de som har krav på det, kan få familien sin til Norge. Og vi bidrar til at arbeidsgivere kan få kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Blant mye annet.

Vi skal håndheve innvandringsregelverket på vegne av det norske samfunnet. Vi skal både sørge for at mennesker som har rett til å bo og oppholde seg i Norge, kan gjøre det, samtidig som vi skal motvirke misbruk av regelverket som våre politiske myndigheter har besluttet.

Vi ønsker å utøve samfunnsoppdraget vårt på en korrekt og hensynsfull måte, med stor bevissthet om at det er mennesker som berøres sterkt av den jobben vi gjør.

UDI skal også, med basis i kunnskap og erfaring, bidra til å utvikle politikken og regelverket.

Til å løse samfunnsoppdraget vårt trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Finner du en spennende stilling hos oss som du brenner for, er du hjertelig velkommen til å søke!

Med hilsen
Snorre Sæther

Snorre_Sather_UDI_02.jpg
Snorre Sæther, direktør i UDI.