Beskyttelse


Beskyttelse behandler søknader om beskyttelse i Norge og søknader om familieinnvandring med personer som har fått beskyttelse. I tillegg har vi et team som sørger for overføring av flyktninger i samarbeid med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Vi jobber med å veilede brukerne om regelverk, søknadsprosess og rettigheter. 

Vi samarbeider tett med Mottak og retur for å sikre at personer som har rett på opphold integreres tidlig i Norge, og at de som ikke har rett på opphold skal returnere raskt.