Digitalisering


Digitalisering er IT-området i UDI. Vi forvalter og utvikler de digitale løsningene som brukes i forbindelse med søknader om asyl, visum og oppholdstillatelser. Vi deltar i et utstrakt europeisk samarbeid om felles løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom selvbetjenings- og saksbehandlingssystemene våre. Målet vårt er bedre digitale tjenester, og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning.