HR og organisasjon


HR og organisasjon har ansvar for å legge til rette for at de ansatte i UDI har de forutsetningene som er nødvendige for å gjøre en god jobb. I dette ligger alt fra at de fysiske lokalene støtter opp om oppgavene vi skal løse, at vi følger opp det ansvaret vi har som arbeidsgiver, til at de ansatte og organisasjonen utvikler seg til det beste for UDIs brukere.