HR og organisasjon


HR og Organisasjon har ansvar for å leggje til rette for at dei tilsette i UDI har dei føresetnadene som er nødvendige for å gjere ein god jobb. I dette ligg alt frå at dei fysiske lokala støttar opp om oppgåvene vi skal løyse, at vi følgjer opp det ansvaret vi har som arbeidsgivar, til at dei tilsette og organisasjonen utviklar seg til det beste for brukarane til UDI.