Kommunikasjon


Gjennom god innsikt i brukernes behov, skal Kommunikasjon bidra til at brukerne våre blir mest mulig selvhjulpne. Vi har ansvar for de eksterne nettstedene våre, og skal sikre at brukerne finner den informasjonen de trenger og forstår det som står der. Vi tilrettelegger for tolking og oversettelse slik at brukerne får kommunisert med oss på eget språk. 

UDI skal være et åpent, synlig og tilgjengelig fagdirektorat på utlendingsfeltet. Vi skal bidra til dette gjennom god service til mediene, arrangementer og andre tiltak som gir innsyn i arbeidet vårt.