Kontroll


Kontroll behandlar saker der forvaltninga på eige initiativ opprettar ei sak eller vurderer ei sak på nytt. Målet er at dei som får opphaldsløyve i Noreg, får det på rett grunnlag og at det er god kontroll i migrasjonsløpet.

Vi jobbar med varsling og saker der ei kriminell handling kan hindre ein (asyl)søkjar i å få flyktningstatus, EØS-saker, tilbakekall i asyl- og statsborgarskapssaker og utvising.