Kontroll


Kontroll behandler saker der forvaltningen på eget initiativ oppretter en sak eller vurderer en sak på nytt. Målet er at de som får oppholdstillatelse i Norge, får det på riktig grunnlag. Vi jobber med saker der en kriminell handling kan utelukke en asylsøker fra flyktningstatus, EØS-saker, varslingssaker, tilbakekall i asyl- og statsborgerskapssaker og utvisning.