Opphold


Opphold behandler søknader om oppholdstillatelse fra borgere fra land utenfor EU/EØS som ønsker å flytte til Norge fordi de har familie her, eller fordi de skal arbeide eller studere her. Vi behandler også søknader fra personer som ønsker å besøke Norge og som trenger et besøksvisum. I tillegg behandler vi søknader om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. Vi veileder brukerne våre om hvilke regler som gjelder, hvordan de skal gå frem for å søke om en tillatelse, og om søknadene vi har til behandling.   

Vi samarbeider tett med Digitalisering for å forbedre de digitale tjenestene våre. Målet er å sikre at brukerne får helhetlige tjenester.