Styring og regelverk


Styring og regelverk har ansvar for budsjett, økonomi og verksemdsstyring og styringsdialogen opp mot Justis- og beredskapsdepartementet. Vi utarbeider statistikk og gjennomfører analyse og forsking. Det strategiske innkjøpsarbeidet ligg òg til tenesteområdet.

Styring og regelverk har ansvaret for utviklinga av regelverket og praksisen i UDI og publisering av regelverket på udiregelverk.no. UDI deltar i ei rekkje internasjonale samarbeidsforum som blir leidd og koordinert av Styring og regelverk.