Du har flyktningstatus og er dømt for en alvorlig kriminell handling


Hvis du er dømt for å ha begått alvorlige kriminelle handlinger i Norge eller utlandet, kan du miste oppholdstillatelsen din og bli utvist fra Norge. Dette gjelder også hvis vi finner ut at du har begått krigsforbrytelser.

UDI vurderer om du skal utvises og miste statusen din som flyktning.