Du har gitt uriktige opplysninger


Hvis du i søknadsprosessen har gitt uriktige/ufullstendige opplysninger eller bevisst holdt tilbake viktig informasjon, og dette hadde stor betydning for at søknaden din ble innvilget, kan vi kalle tilbake den permanente oppholdstillatelsen din.

Se også tilbakekall av statsborgerskap.