Beregne ekteskapstid i statsborgerskapssaker


Slik regner du ut ekteskapstiden din når du skal søke om norsk statsborgerskap.  

Hva er ekteskapstid?

Ekteskapstiden er tiden du har vært gift, registrert partner eller samboer med en norsk statsborger. Ekteskapstid kan du opptjene både i utlandet og i Norge, men du må likevel ha bodd i Norge med oppholdstillatelser i minst fem år i løpet av de siste ti årene før du kan søke om norsk statsborgerskap.

Hvordan regner jeg ut ekteskapstiden?

  • Ekteskapstiden regnes fra den dagen dere giftet dere / registrerte dere som partnere/samboere. 
  • Du kan imidlertid bare regne med den perioden du og ektefellen/partneren/samboeren din faktisk har bodd sammen.
  • Det har ingen betydning om dere giftet dere i Norge eller i utlandet.
  • Tiden som norskgift med felles bosted i utlandet teller også med. Du må selv dokumentere at du har hatt felles bosted i utlandet med den norske ektefellen eller samboeren din, for eksempel ved å legge ved leiekontrakt eller kjøpekontrakt på felles bolig, eller utskrift fra folkeregisteret i det landet dere oppholdt dere i. 
  • Hvis ektefellen din ikke var norsk da dere giftet dere, regnes ekteskapstiden fra datoen ektefellen din fikk norsk statsborgerskap. 
  • Dere må fremdeles være gift, registrerte partnere eller samboere når vi fatter vedtak i saken din.

Oppholdstid og ekteskapstid kan opptjenes samtidig

Du kan legge sammen oppholdstid og ekteskapstid.

Eksempel på utregning av oppholdstid og ekteskapstid hvis du er fra et land utenfor EU/EØS

Hvis du har bodd i Norge i fem år med oppholdstillatelser som var gyldige i minst ett år hver, og i minst to av disse årene har vært gift med en norsk statsborger og bodd sammen med denne personen, vil oppholdstiden og ekteskapstiden din til sammen være på syv år. Da vil du oppfylle vilkåret om oppholdstid. 

Eksempel på utregning av oppholdstid og ekteskapstid hvis du er EU/EØS-borger

Hvis du har bodd i Norge i fem år mens du har fylt kravene til å registrere deg som EØS-borger, og i minst to av disse årene har vært gift med en norsk statsborger og bodd sammen med denne personen, vil oppholdstiden og ekteskapstiden din til sammen være på syv år. Da vil du oppfylle vilkåret om oppholdstid. 

Fant du det du lette etter?