Beregne oppholdstid for permanent oppholdstillatelse


Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse må du sjekke at du har hatt lang nok oppholdstid i Norge og at oppholdet ditt har vært sammenhengende. 

Hva betyr det at oppholdet må være sammenhengende?

Krav for at oppholdet skal regnes som sammenhengende:

  • Du må ikke ha vært uten oppholdstillatelser i mer enn til sammen tre måneder i løpet av de siste tre årene. Opphold uten oppholdstillatelse regnes fra datoen da oppholdstillatelsen din gikk ut og fram til du leverte søknad om ny oppholdstillatelse.
  • Du må som hovedregel ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen syv måneder i løpet av de tre siste årene. Hvis du har en oppholdstillatelse som faglært, kan du oppholde deg utenfor Norge i inntil 15 måneder så lenge du kan dokumentere at minst åtte av månedene skyldes reisevirksomhet på oppdrag fra arbeidsgiveren din.

Når regnes oppholdstiden fra?

  • Hvis du befant deg i Norge da du søkte om den første oppholdstillatelsen din som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, regnes oppholdstiden fra den datoen oppholdstillatelsen ble innvilget (vedtaksdatoen).
  • Hvis du fikk den første oppholdstillatelsen din før du reiste til Norge, regnes oppholdstiden fra den datoen du meldte deg for politiet.
  • Hvis du har fått innvilget asyl, regnes oppholdstiden fra den datoen du søkte om asyl.
  • Hvis du er overføringsflyktning, regnes oppholdstiden fra den datoen du kom til Norge.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?