Beregne oppholdstid i statsborgerskapsaker (EU/EØS-regelverket)


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap må du sjekke at du har hatt lang nok oppholdstid i Norge og at oppholdet ditt har vært sammenhengende. 

Når regner vi oppholdstiden fra?

Oppholdstiden din regnes fra datoen du fikk lovlig opphold i Norge. Dette kan være datoen da du kom til Norge, eller datoen da du søkte om registreringsbevis eller oppholdskort.

Hvis du har vært her med oppholdsrett uten å ha registrert deg, må du sannsynliggjøre hvor lenge du har vært her med oppholdsrett, og at du har hatt oppholdsrett her i hele perioden.

  • Er du EU/EØS-borger, kan du for eksempel gjøre dette ved å legge frem arbeidskontrakter, lønnslipper eller semesterkort.
  • Er du fra et land utenfor EU/EØS og familiegjenforent med en EU/EØS-borger, kan du for eksempel gjøre det ved å legge frem utskrift fra folkeregisteret, bolig/leiekontrakter eller felles innbo-/boligforsikring.

Hva regnes ikke som oppholdstid?

  • ulovlig opphold i Norge
  • utenlandsopphold over to måneder per kalenderår

Hvis du har oppholdt deg i utlandet i to måneder eller mindre i løpet av et kalenderår, har det ingenting å si for beregningen av oppholdstiden din. Utenlandsoppholdet/ene regnes da som opphold i Norge, og tiden du har oppholdt deg i utlandet blir ikke trukket fra. Oppholder du deg mer enn to måneder i utlandet i løpet av et kalenderår, blir derimot hele tiden i utlandet trukket fra, ikke bare den delen av utenlandsoppholdet/ene som overstiger to måneder. Dette gjelder også hvis du arbeidet i utlandet. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?