Beregne oppholdstid i statsborgerskapsaker (EU/EØS-regelverket)


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap må du sjekke at du har hatt lang nok oppholdstid i Norge og at oppholdet ditt har vært sammenhengende. 

Når regner vi oppholdstiden fra?

Oppholdstiden din regnes fra datoen du fikk lovlig opphold i Norge. Dette kan være datoen da du kom til Norge, eller datoen da du søkte om registreringsbevis eller oppholdskort.

Hvis du har vært her med oppholdsrett uten å ha registrert deg, må du sannsynliggjøre hvor lenge du har vært her med oppholdsrett, og at du har hatt oppholdsrett her i hele perioden.

  • Er du EU/EØS-borger, kan du for eksempel gjøre dette ved å legge frem arbeidskontrakter, lønnslipper eller semesterkort.
  • Er du fra et land utenfor EU/EØS og familiegjenforent med en EU/EØS-borger, kan du for eksempel gjøre det ved å legge frem utskrift fra folkeregisteret, bolig/leiekontrakter eller felles innbo-/boligforsikring.

Hva regnes ikke som oppholdstid?

  • ulovlig opphold i Norge
  • utenlandsopphold over to måneder per kalenderår

Hvis du har oppholdt deg i utlandet i to måneder eller mindre i løpet av et kalenderår, har det ingenting å si for beregningen av oppholdstiden din. Utenlandsoppholdet/ene regnes da som opphold i Norge, og tiden du har oppholdt deg i utlandet blir ikke trukket fra. Oppholder du deg mer enn to måneder i utlandet i løpet av et kalenderår, blir derimot hele tiden i utlandet trukket fra, ikke bare den delen av utenlandsoppholdet/ene som overstiger to måneder. Dette gjelder også hvis du arbeidet i utlandet. 

Du kan ikke ha oppholdt deg i utlandet i mer enn to måneder innenfor ett kalenderår de siste tre årene. Siden opphold på mer enn to måneder innenfor ett kalenderår trekkes fra botiden din, vil du dermed ikke fylle kravet om å ha oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste tre årene. Dette gjelder uavhengig av om du har varig oppholdsrett eller ikke.

Fant du det du lette etter?