EU/EØS-borgere


Hvis du er EU/EØS-borger kan du bli bortvist dersom du

Kan du klage på bortvisningen?

Du kan levere en skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt og vurdere om de skal omgjøre vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.