Bosettingstillatelse (nå kjent som permanent oppholdstillatelse)


Bosettingstillatelse heter nå permanent oppholdstillatelse.