Brexit


Overgangsordningen der britiske borgere fortsatt behandles som medlemmer av EU går ut 31. desember 2020. Da blir det endring i hvilket regelverk som gjelder for britiske borgere som skal reise til eller bo i Norge.

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Britiske statsborgere er ikke lenger EU- eller EØS-borgere.

Ved utmeldelsen ble det avtalt å ha en overgangsperiode, hvor Storbritannia behandles som medlemmer av EU frem til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. Det ble utarbeidet en tilsvarende avtale mellom Storbritannia og EØS-landene og Sveits, som sørget for at overgangsordningen også gjelder Norge.

Dette får konsekvenser for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge eller som ønsker å innvandre til Norge. Det får også konsekvenser for norske borgere som bor i Storbritannia, og som ønsker å returnere til Norge sammen med sine familiemedlemmer.

Britiske borgere og deres familiemedlemmer som har oppholdsrett før overgangsperioden utløper, skal fortsatt ha rett til opphold og arbeid i Norge. De vil også ha rett til familieinnvandring etter det forenklede regelverket for EU/EØS-borgere, dersom familierelasjonen var etablert før overgangsperiodens utløp. Det gjelder også barn som er født eller adoptert etter overgangsperiodens utløp.

Tilsvarende gjelder for norske borgere og deres familiemedlemmer som har opparbeidet seg rettigheter gjennom å ha bodd og arbeidet i Storbritannia, så fremt de returnerer til Norge innen utløpet av overgangsperioden (før 31. desember 2020).

For britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som ønsker å bosette seg i Norge etter overgangsperiodens utløp, gjelder det ordinære regelverket for innvandring fra land utenfor EU/EØS. Det samme gjelder norske borgere og deres familiemedlemmer som har bodd og arbeidet i Storbritannia, og returnerer til Norge etter utløpet av overgangsperioden.

Her finner du svar på vanlige spørsmål om Brexit

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?