Før 1. januar 1925


Hvis du ble borger av et annet land før 1. januar 1925, har du tapt ditt norske statsborgerskap hvis du har blitt borger av et annet land etter at du ble født. 

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du ikke har tapt ditt norske statsborgerskap

Du må levere bekreftelse fra myndighetene i det andre landet du er borger av som viser at du ble borger av det andre landet automatisk da du ble født. 

Hvis du ikke har en slik bekreftelse kan du levere en utskrift fra statsborgerregelverket i det andre landet du er borger av, som viser hvilke bestemmelser fra denne loven som gjorde at du ble statsborger av det andre landet. Da må du I tillegg levere dokumentasjon som viser at du ble borger av det andre landet etter de aktuelle bestemmelsene. 

Hvis du fikk et annet statsborgerskap ved fødsel etter en av foreldrene dine, kan dokumentasjon være: 

  • fødselsattest, og dokumentasjon som viser at en av foreldrene dine var borger av landet når du ble født 

Hvis du fikk statsborgerskap ved fødselen fordi du ble født i landet: 

  • fødselsattest, pass eller annen dokumentasjon som viser at du ble født i landet 

Dokumentasjon på at du har tapt ditt norske statsborgerskap

Hvis du har blitt borger av et annet land etter at du eller foreldrene dine har søkt om det andre statsborgerskapet for deg: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser når og hvordan du ble borger av annet land 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land etter at du ble født, fordi en av foreldrene dine ble borger av landet: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser at du ble borger automatisk samtidig som en av foreldrene dine ble borger av landet 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land fordi du giftet deg med en borger av landet: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser at du ble borger automatisk fordi du giftet deg 

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett m.v. av 21. april 1888»