Født mellom 1. juli 1961 og 30. juni 1979


Hvis du ble født mellom 1. juli 1961 og 30. juni 1979 ble du norsk ved fødselen hvis faren din var norsk da du ble født og han var gift med moren din. Hvis kun faren din var norsk og foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år, ble du norsk fra tidspunktet foreldrene dine giftet seg.  

Du ble også norsk ved fødselen hvis moren din var norsk da du ble født, men ikke gift. Hvis moren din var norsk, gift og du ikke fikk statsborgerskap etter faren din da du ble født, ble du likevel norsk ved fødselen, hvis du var født i Norge. 

Hvis moren din var norsk og gift med en mann som ikke var norsk, kunne moren din levere melding om statsborgerskap innen du var 18 år (mødremelding). Dette var bare mulig fra 1. juli 1979. Det betyr at hvis du har et vedtak eller en attest om at du ble norsk ved melding, ble du norsk fra datoen meldingen ble mottatt av norske myndigheter. Hvis du har blitt norsk ved mødremelding og er født i utlandet er du blant de personene som kunne tape sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år hvis du ikke ikke hadde oppholdt deg lenge nok i Norge før du fylte 22 år.

Dokumentasjon

Du må ha en fødselsattest og kunne dokumentere at minst en av foreldrene dine var norske da du ble født.

Hvis din far eller begge foreldrene dine var norske, må du legge ved dine foreldres vigselsattest (både hvis de var gift da du ble født og hvis de giftet seg før du ble 18 år).

Hvis kun din mor var norsk, må du legge ved dokumentasjon som viser at dine foreldre ikke var gift da du ble født.

Hvis du har blitt norsk ved melding må du legge ved attest om norsk statsborgerskap.

Hvis du ikke lenger har attesten om statsborgerskap, kan du kontakte
Statsforvalteren på e-post: sfovpost@statsforvalteren.no

Du kan også undersøke med Arkivverket på e-post: postmottak@arkivverket.no.

Arkivverket (eksternt nettsted) oppbevarer dokumentasjon på saker om norsk statsborgerskap fra 1889 til 1984.

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950».

Om mødremelding, se: «G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker, kapittel 3 (eksternt nettsted)».