Mellom 1. januar 1925 og 31. desember 1950


Hvis du ble borger av et annet land mellom 1. januar 1925 og 31. desember 1950, har du tapt ditt norske statsborgerskap hvis du har blitt borger av et annet land etter at du ble født, og bodde i utlandet når du ble borger av et annet land.  

Du har også tapt ditt norske statsborgerskap hvis du flyttet fra Norge etter at du ble borger av et annet land. 

Du har ikke tapt ditt norske statsborgerskap hvis du kun har bodd i Norge etter at du ble borger av et annet land, eller hvis du flyttet fra Norge etter 31. desember 1950. 

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du ikke har tapt ditt norske statsborgerskap

Du må levere bekreftelse fra myndighetene i det andre landet du er borger av som viser at du ble borger av det andre landet automatisk da du ble født. 

Hvis du ikke har en slik bekreftelse kan du levere en utskrift fra statsborgerregelverket i det andre landet du er borger av, som viser hvilke bestemmelser fra denne loven som gjorde at du ble statsborger av det andre landet. Da må du i tillegg levere dokumentasjon som viser at du ble borger av det andre landet etter de aktuelle bestemmelsene. 

Hvis du fikk et annet statsborgerskap ved fødsel etter en av foreldrene dine, kan dokumentasjon være: 

  • fødselsattest, og dokumentasjon som viser at en av foreldrene dine var borger av landet når du ble født 

Hvis du fikk statsborgerskap ved fødselen fordi du ble født i landet: 

  • fødselsattest, pass eller annen dokumentasjon som viser at du ble født i landet 

Hvis du ikke flyttet fra Norge før 1. januar 1951: 

  • skolepapirer, fødselsattest, dåpsattest, skriftlig forklaring på hvor du har bodd i perioden fra du ble borger av annet land. 

Dokumentasjon på at du har tapt ditt norske statsborgerskap

Hvis du har blitt borger av et annet land etter at du eller foreldrene dine har søkt om det andre statsborgerskapet for deg, kan dokumentasjon være: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser når og hvordan du ble borger av annet land, og 
  • skolepapirer, fødselsattest, dåpsattest, skriftlig forklaring som viser at du bodde i utlandet når du ble borger av et land, eller at du flyttet fra Norge før 1. januar 1951. 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land etter at du ble født, fordi en av foreldrene dine ble borger av landet, kan dokumentasjon være: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser at du ble borger automatisk samtidig som en av foreldrene dine ble borger av landet, og 
  • skolepapirer, fødselsattest, dåpsattest, skriftlig forklaring som viser at du bodde i utlandet når du ble borger av et land, eller at du flyttet fra Norge før 1. januar 1951. 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land fordi du giftet deg med en borger av landet: 

  • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser at du ble borger automatisk fordi du giftet deg, og 
  • skolepapirer, fødselsattest, dåpsattest, skriftlig forklaring som viser at du bodde i utlandet når du ble borger av et land, eller at du flyttet fra Norge før 1. januar 1951. 

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. august 1924, nr. 3».