Født mellom 1. januar 1925 og 1. desember 1950


Hvis du ble født før 1. januar 1925 ble du norsk ved fødselen hvis faren eller moren din var norsk da du ble født og foreldrene dine var gift. Du ble også norsk ved fødselen hvis moren din var norsk da du ble født, men ikke gift.  

Hvis kun faren din var norsk og foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år, ble du norsk fra tidspunktet foreldrene dine giftet seg.

Dokumentasjon

Du må ha en fødselsattest og kunne dokumentere at minst en av foreldrene dine var norske da du ble født.

Hvis din far eller begge foreldrene dine var norske, må du legge ved dine foreldres vigselsattest.

Hvis kun din mor var norsk, må du legge ved dokumentasjon som viser at dine foreldre ikke var gift da du ble født.

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. august 1924, nr. 3».