Mellom 1. januar 1951 og 10. mars 1999


Hvis du ble borger av et annet land mellom 1. januar 1951 og 10. mars 1999, har du tapt ditt norske statsborgerskap hvis du selv, eller foreldrene dine har søkt om eller samtykket til at du skulle bli borger av det andre landet etter at du ble født.  

Du har også tapt norsk statsborgerskap hvis du ble borger av et annet land automatisk fordi 

 • en av foreldrene dine ble borger av landet etter at de hadde søkt om det, og  
 • denne forelderen hadde foreldreansvaret for deg, og  
 • den andre forelderen din ikke var norsk borger, eller ikke hadde foreldreansvar for deg. 

Du har ikke tapt ditt norske statsborgerskap hvis du har blitt borger av et annet land automatisk

 • da du ble født (fikk dobbelt statsborgerskap ved fødselen), eller
 • fordi du giftet deg med en borger av et annet land, eller 
 • fordi en av foreldrene dine ble borger av et annet land og denne forelderen hadde ikke del i foreldreansvaret, eller
 • fordi en av foreldrene dine som hadde del i foreldreansvaret ble borger av et annet land og din andre forelder som også hadde foreldreansvar for deg, fortsatt var norsk borger 

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du ikke har tapt ditt norske statsborgerskap

Du må levere bekreftelse fra myndighetene i det andre landet du er borger av som viser når du ble borger av det andre landet og at du ble det automatisk  

 • da du ble født (fikk dobbelt statsborgerskap ved fødselen), eller
 • fordi du giftet deg med borger av et annet land, eller
 • fordi en av foreldrene dine ble borger av et annet land og denne forelderen hadde ikke del i foreldreansvaret, eller
 • fordi en av foreldrene dine som hadde del i foreldreansvaret ble borger av et annet land og din andre forelder som også hadde foreldreansvar for deg, fortsatt var norsk borger.

Hvis du ikke har en slik bekreftelse kan du levere en utskrift fra statsborgerregelverket i det andre landet du er borger av, som viser hvilke bestemmelser fra denne loven som gjorde at du ble statsborger av det andre landet. Da må du i tillegg levere dokumentasjon som viser at du ble borger av det andre landet etter de aktuelle bestemmelsene. 

Hvis du fikk et annet statsborgerskap ved fødsel etter en av foreldrene dine, kan dokumentasjon være:

 • fødselsattest, og dokumentasjon som viser at en av foreldrene dine var borger av landet når du ble født 

Hvis du fikk statsborgerskap ved fødselen fordi du ble født i landet: 

 • fødselsattest, pass eller annen dokumentasjon som viser at du ble født i landet 

Hvis du har fått statsborgerskap automatisk etter at du ble født: 

 • dokumentasjon som viser at den forelderen du fikk samme statsborgerskap som, ikke hadde foreldreansvar for deg, eller  
 • dokumentasjon som viser at den andre forelderen din fortsatt var norsk borger og hadde foreldreansvar for deg da du ble borger av det andre landet 

Hvis du fikk statsborgerskap ved at du giftet deg med en utenlandsk borger: 

 • vigselsattest og dokumentasjon som viser at du ble borger av landet fordi du giftet deg og uten at du hadde mulighet til å motsette deg å bli borger av det andre landet 

Dokumentasjon på at du har tapt ditt norske statsborgerskap

Hvis du har blitt borger av et annet land etter at du eller foreldrene dine har søkt om det andre statsborgerskapet for deg: 

 • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser når og hvordan du ble borger av annet land 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land fordi en av foreldrene dine ble borger av landet, må du levere bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av, eller annen dokumentasjon som kan bekrefte at  

 • du ble borger automatisk samtidig som en av foreldrene dine ble borger av landet, og 
 • den forelderen du ble borger av et annet land etter, hadde foreldreansvaret for deg, og 
 • ingen av foreldrene dine med foreldreansvar fortsatte å være norsk borger 

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950».