Født mellom 1. januar 1951 og 30. juni 1961


Hvis du ble født mellom 1. januar 1951 og 30. juni 1961 ble du norsk ved fødselen hvis faren din var norsk da du ble født og han var gift med moren din. Hvis kun faren din var norsk og foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år, ble du norsk fra tidspunktet foreldrene dine giftet seg.  

Du ble også norsk ved fødselen hvis moren din var norsk da du ble født, men ikke gift. Hvis moren din var norsk, gift og du ikke fikk statsborgerskap etter faren din da du ble født, ble du likevel norsk ved fødselen, hvis du var født i Norge. 

Dokumentasjon

Du må ha en fødselsattest og kunne dokumentere at minst en av foreldrene dine var norske da du ble født.

Hvis din far eller begge foreldrene dine var norske, må du legge ved dine foreldres vigselsattest (både hvis de var gift da du ble født og hvis de giftet seg før du ble 18 år).

Hvis kun din mor var norsk, må du legge ved dokumentasjon som viser at dine foreldre ikke var gift da du ble født.

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950».