Født mellom 1. juli 1979 og 1. august 2006


Hvis du ble født mellom 1. juli 1979 og 31.august 2006, ble du norsk ved fødselen hvis moren din var norsk da du ble født. Du ble også norsk hvis faren din var norsk da du ble født, hvis faren din var gift med moren din da du ble født. Hvis kun faren din var norsk og foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år, og før 31. august 2006, ble du norsk fra tidspunktet foreldrene dine giftet seg.

Hvis faren din var norsk og ikke gift med din mor, kan foreldrene dine levere melding om statsborgerskap innen du fyller 18 år (fedremelding). Dette ble mulig fra 1. oktober 1999. Hvis du har et vedtak eller en attest om at du ble norsk ved melding, ble du norsk fra tidspunktet meldingen ble levert til norske myndigheter. Hvis du ikke har fylt 18 år enda, kan foreldrene dine levere fedremelding nå.

Dokumentasjon

Du må ha en fødselsattest og kunne dokumentere at minst en av foreldrene dine var norske da du ble født.

Hvis din far eller begge foreldrene dine var norske, må du legge ved dine foreldres vigselsattest (både hvis de var gift da du ble født og hvis de giftet seg før du ble 18 år).

Hvis du har blitt norsk ved melding må du legge ved attest om norsk statsborgerskap

Hvis du ikke lenger har attesten om statsborgerskap kan du kontakte
Statsforvalteren, Riksarkivet eller UDI.

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950» (med endringer i ordlyden i §1).

Om fedremelding, se: «Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker i medhold av statsborgerrettsloven (§§ 1a og 2a) (eksternt nettsted)»