Fra 1. januar 2020 eller senere


Fra og med 1. januar 2020 har det vært tillatt å ha flere statsborgerskap enn det norske (dobbelt statsborgerskap). Du har ikke tapt ditt norske statsborgerskap hvis du ble borger av et annet land etter 1. januar 2020.

For å kunne dokumentere at du ikke har tapt ditt norske statsborgerskap når du ble borger av et annet land, må du bare dokumentere at du ble borger av det andre landet 1. januar 2020 eller senere.