Fylte 22 år 1. september 2006 eller senere


Hvis du fylte 22 år etter 1. september 2006 mister du ditt norske statsborgerskap automatiske ved fylte 22 år hvis du:

 • fikk norsk statsborgerskap da du ble født, og 
 • har et annet statsborgerskap i tillegg til det norske, og 
 • ikke har bodd i Norge i to år, eller i ett eller flere nordiske land i syv år, før du fyller/fylte 22 år.

Du mister likevel ikke statsborgerskapet hvis du har søkt om å få beholde ditt norske statsborgerskap og fått et vedtak fra UDI om at du fikk beholde det norske statsborgerskapet etter fylte 22 år (bibehold).

Krav til dokumentasjon 

Dokumentasjon på at du ikkehar tapt ditt norske statsborgerskap 

Hvis du fikk norsk statsborgerskap etter at du ble født fordi du eller foreldrene dine søkte eller leverte melding om norsk statsborgerskap for deg, kan dokumentasjon være:

 • vedtak/attest fra norske myndigheter som viser når og hvordan du ble borger av Norge.

Hvis du ble norsk fordi du ble adoptert av en norsk borger må du: 

 • ha vært under 18 år på adopsjonstidspunktet og norsk statsborgerskap må registreres i norsk folkeregister.

Hvis du fikk norsk statsborgerskap automatisk når foreldrene dine giftet seg (gjelder bare hvis du var født før 1. september 2006), må du ha: 

 • dokumentasjon som viser at kun faren din var norsk da du ble født, og 
 • vigselsattest som viser at foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år og før 1. september 2006.

Hvis du ikke hadde annet statsborgerskap enn det norske da du fylte 22 år må du dokumentere at du har oppholdstillatelse i landet du bor i (gjelder ikke hvis du bor i Norge). Hvis kun en av foreldrene dine var norsk da du ble født må du også dokumentere at du ikke har blitt borger av landet din andre forelder er borger av.  

Dokumentasjon på at du ikke er borger av landet du bor i: 

 • utskrift fra nasjonalt folkeregister som viser at du ikke er borger av landet, eller 
 • andre dokumenter som viser at du ikke er borger av landet du bor i.

Dokumentasjon på at du ikke er borger av landet din andre forelder er borger av (hvis kun en av foreldrene dine var norske da du ble født):  

 • bekreftelse fra landet den andre forelderen din er borger av som, viser at du ikke er borger av landet, eller
 • utskrift av statsborgerregelverket i landet forelderen din er borger av, som viser at du ikke ble borger av landet ved fødselen. 

Hvis du har bodd i Norge i til sammen to år før du fylte 22 år, må det: 

 • være registrert i folkeregisteret.

Hvis du har bodd i Norge eller andre nordiske land i til sammen syv år, må du ha: 

 • utskrift fra folkeregisteret i det/de nordiske landet/landene du har bodd 

Hvis du har fått vedtak om at du får beholde ditt norske statsborgerskap (bibehold), må du:

 • levere vedtaket fra UDI.  

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 10. juni 2005».