Fylte 22 år mellom 1. januar 1925 og 31.12.1950


Hvis du fylte 22 år mellom 1. januar 1925 og 31. desember 1950 mistet du ditt norske statsborgerskap automatiske ved fylte 22 år hvis du:

 • fikk norsk statsborgerskap da du ble født, og
 • er født utenfor Norge, og 
 • ikke har bodd i Norge før du fylte 22 år

Hvis faren din eller ektemannen din mistet norsk statsborgerskap ved fylte 22 år, gjorde du også det.   

Hvis moren din mistet norsk statsborgerskap ved fylte 22 år og hun ikke var gift med din far, mistet du også statsborgerskapet. 

Du mistet likevel ikke statsborgerskapet hvis du har søkt om å få beholde norsk statsborgerskap og fått et vedtak fra Justisdepartementet om at du fikk beholde ditt norske statsborgerskap etter fylte 22 år (bibehold).

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du ikkehar tapt ditt norske statsborgerskap 

Hvis du fikk norsk statsborgerskap etter at du ble født fordi du eller foreldrene dine søkte eller leverte melding om norsk statsborgerskap for deg, kan dokumentasjon være: 

 • vedtak/attest fra norske myndigheter som viser når og hvordan du ble borger av Norge.

Hvis du fikk norsk statsborgerskap automatisk når foreldrene dine giftet seg: 

 • dokumentasjon som viser at kun faren din var norsk da du ble født, og 
 • vigselsattest som viser at foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år.

Hvis du er født i Norge: 

 • fødselsattest eller dåpsattest som viser hvor du ble født.

Hvis du var født i utlandet må du dokumentere at du har bodd i Norge før du fylte 22 år. Dokumentasjon kan være: 

 • vernepliktsbok eller annen bekreftelse fra det norske forsvaret som viser at du har avtjent verneplikt, eller  
 • vitnemål eller bekreftelse fra skole som viser at du har gjennomført utdanning i Norge, eller   
 • bekreftelse, sluttattest el lignende fra arbeidsgiver som viser at du har arbeidet i Norge, eller  
 • skriftlig beskrivelse av hvor og hvor lenge du har bodd i Norge, eller
 • kopi av gamle pass som viser at du har bodd i Norge, bilder, uttalelser fra slekt og andre.

Hvis du har fått vedtak om at du får beholde norsk statsborgerskap (bibehold): 

 • vedtaket/attest fra norske myndigheter som viser at du har fått beholde norsk statsborgerskap 

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. august 1924, nr. 3».