Fylte 22 år mellom 1. januar 1951 og 30. september 2001


Hvis du fylte 22 år mellom 1. januar 1951 og 30. september 2001 mistet du ditt norske statsborgerskap automatiske ved fylte 22 år hvis du:

 • fikk norsk statsborgerskap da du ble født, og 
 • er født utenfor Norge, og
 • ikke var bosatt i Norge når du fylte 22 år, og
 • ikke hadde oppholdt deg lenge nok i Norge før du fylte 22 år. 

Du vil ha oppholdt deg lenge nok i Norge hvis du har: 

 • bodd i Norge i minst to år før du fylte 12 år, eller  
 • gått på skole eller arbeidet i Norge i minst seks måneder etter at du fylte tolv år, men før du fylte 22 år, eller
 • bodd i Norge eller andre nordiske land i til sammen syv år før du fylte 22 år, eller 
 • hatt årlige ferieopphold i Norge på mer enn en måned gjennom det meste av barndommen, eller 
 • hatt noen ferieopphold på mer enn 1 måned og minst ett lengre opphold på mer enn to måneder i Norge etter at du fylte 12 år og før du fylte 22 år, eller  
 • gjennomført militærtjeneste i det norske forsvaret før du fylte 22 år. 

Du mistet likevel ikke statsborgerskapet hvis du har søkt om å få beholde norsk statsborgerskap og fått et vedtak fra UDI eller Justisdepartementet om at du fikk beholde ditt norske statsborgerskap etter fylte 22 år (bibehold).

Dokumentasjon på at du ikke har tapt ditt norske statsborgerskap  

Hvis du fikk norsk statsborgerskap etter at du ble født fordi du eller foreldrene dine søkte eller leverte melding om norsk statsborgerskap for deg, kan dokumentasjon være:  

 • vedtak/attest fra norske myndigheter som viser når og hvordan du ble borger av Norge. 

Hvis du ble norsk fordi du ble adoptert av en norsk borger, må du ha:  

 • vært under 18 år på adopsjonstidspunktet og norsk statsborgerskap må registreres i norsk folkeregister. 

Hvis du fikk norsk statsborgerskap automatisk når foreldrene dine giftet seg, må du ha:   

 • dokumentasjon som viser at kun faren din var norsk da du ble født, og  
 • vigselsattest som viser at foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år og før 1. september 2006  

Hvis du er født i Norge:  

 • fødselsattest eller dåpsattest som viser hvor du ble født. 

Hvis du bodde i Norge da du fylte 22 år, må dette: 

 • være registrert i folkeregisteret. 

Hvis du har bodd i Norge i til sammen to år før du fylte 12 år må dette:  

 • være registrert i folkeregisteret . 

Hvis du gikk på skole eller arbeidet i Norge i minst seks måneder etter at du fylte tolv år, men før du fylte 22 år:  

 • vitnemål eller bekreftelse fra skolen,    
 • bekreftelse, sluttattest eller lignende fra arbeidsgiver    

Hvis du har bodd i Norge eller andre nordiske land i til sammen syv år:  

 • utskrift fra folkeregisteret i det/de nordiske landet/landene du har bodd.  

Hvis du hadde årlige ferieopphold i Norge på mer enn en måned gjennom det meste av barndommen:  

 • skriftlig beskrivelse av ferieoppholdene (hvor var du, hvem besøkte du, hva gjorde/så du osv), eller 
 • hvis du har bilder, flybilletter eller uttalelser fra slekt og andre   

Hvis du hadde noen ferieopphold på mer enn 1 måned og minst ett lengre opphold på mer enn to måneder i Norge etter at du fylte 12 år og før du fylte 22 år:  

 • skriftlig beskrivelse av ferieoppholdene (hvor var du, hvem besøkte du, hva gjorde/så du osv), eller  
 • bilder, flybilletter eller uttalelser fra slekt og andre   

Hvis du har gjennomført militærtjeneste i det norske forsvaret før du fylte 22 år:   

 • vernepliktsbok eller annen bekreftelse fra det norske forsvaret   

Hvis du har fått vedtak om at du får beholde ditt norske statsborgerskap (bibehold), må du: 

 • levere vedtaket fra UDI eller Justisdepartementet.   

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950».