Fylte 22 år mellom 1. oktober 2001 og 31. august 2006


Hvis du fylte 22 år mellom 1. oktober 2001 og 31. august 2006 mistet du ditt norske statsborgerskap automatiske ved fylte 22 år hvis du:

 • fikk norsk statsborgerskap da du ble født, og 
 • er født utenfor Norge, og 
 • har annet statsborgerskap i tillegg til det norske, og 
 • ikke var bosatt i Norge når du fylte 22 år, og
 • ikke hadde oppholdt deg lenge nok i Norge før du fylte 22 år.

Du vil ha oppholdt deg lenge nok i Norge hvis du har: 

 • bodd i Norge i minst to år før du fylte 12 år, eller  
 • gått på skole eller arbeidet i Norge i minst seks måneder etter at du fylte tolv år, men før du fylte 22 år, eller 
 • bodd i Norge eller andre nordiske land i til sammen syv år før du fylte 22 år, eller
 • hatt årlige ferieopphold i Norge på mer enn en måned gjennom det meste av barndommen, eller 
 • hatt noen ferieopphold på mer enn 1 måned og minst ett lengre opphold på mer enn to måneder i Norge etter at du fylte 12 år og før du fylte 22 år, eller
 • gjennomført militærtjeneste i det norske forsvaret før du fylte 22 år 

Du mistet likevel ikke statsborgerskapet hvis du har søkt om å få beholde det norske statsborgerskap og fått et vedtak fra UDI om at du fikk beholde norsk statsborgerskap etter fylte 22 år (bibehold).

Krav til dokumentasjon 

Dokumentasjon på at du ikkehar tapt ditt norske statsborgerskap 

Hvis du fikk norsk statsborgerskap etter at du ble født fordi du eller foreldrene dine søkte eller leverte melding om norsk statsborgerskap for deg, kan dokumentasjon være: 

 • vedtak/attest fra norske myndigheter som viser når og hvordan du ble borger av Norge.

Hvis du ble norsk fordi du ble adoptert av en norsk borger, må du ha: 

 • vært under 18 år på adopsjonstidspunktet og norsk statsborgerskap må registreres i norsk folkeregister.

Hvis du fikk norsk statsborgerskap automatisk når foreldrene dine giftet seg, må du ha:  

 • dokumentasjon som viser at kun faren din var norsk da du ble født, og 
 • vigselsattest som viser at foreldrene dine giftet seg etter at du ble født, men før du fylte 18 år og før 1. september 2006 

Hvis du ikke hadde annet statsborgerskap enn det norske da du fylte 22 år må du dokumentere at du har oppholdstillatelse i landet du bor i (gjelder ikke hvis du bor i Norge). Hvis kun en av foreldrene dine var norsk da du ble født må du også dokumentere at du ikke har blitt borger av landet din andre forelder er borger av.  

Dokumentasjon på at du ikke er borger av landet du bor i: 

 • utskrift fra nasjonalt folkeregister som viser at du ikke er borger av landet, eller
 • andre dokumenter som viser at du ikke er borger av landet du bor i.

Dokumentasjon på at du ikke er borger av landet din andre forelder er borger av (hvis kun en av foreldrene dine var norsk da du ble født):  

 • bekreftelse fra landet den andre forelderen din er borger av som viser at du ikke er borger av landet, eller utskrift av statsborgerregelverket i landet forelderen din er borger av, som viser at du ikke ble borger av landet ved fødselen.

Hvis du er født i Norge: 

 • fødselsattest eller dåpsattest som viser hvor du ble født.

Hvis du bodde i Norge da du fylte 22 år, må dette:

 • være registrert i folkeregisteret.

Hvis du har bodd i Norge i til sammen to år før du fylte 12 år: 

 • dette må være registrert i folkeregisteret .

Hvis du gikk på skole eller arbeidet i Norge i minst seks måneder etter at du fylte tolv år, men før du fylte 22 år: 

 • vitnemål eller bekreftelse fra skolen,   
 • bekreftelse, sluttattest eller lignende fra arbeidsgiver   

Hvis du har bodd i Norge eller andre nordiske land i til sammen syv år: 

 • utskrift fra folkeregisteret i det/de nordiske landet/landene du har bodd. 

Hvis du hadde årlige ferieopphold i Norge på mer enn en måned gjennom det meste av barndommen: 

 • skriftlig beskrivelse av ferieoppholdene (hvor var du, hvem besøkte du, hva gjorde/så du osv), eller
 • hvis du har bilder, flybilletter eller uttalelser fra slekt og andre  

Hvis du hadde noen ferieopphold på mer enn 1 måned og minst ett lengre opphold på mer enn to måneder i Norge etter at du fylte 12 år og før du fylte 22 år: 

 • skriftlig beskrivelse av ferieoppholdene (hvor var du, hvem besøkte du, hva gjorde/så du osv), eller 
 • bilder, flybilletter eller uttalelser fra slekt og andre  

Hvis du har gjennomført militærtjeneste i det norske forsvaret før du fylte 22 år:  

 • vernepliktsbok eller annen bekreftelse fra det norske forsvaret  

Hvis du har fått vedtak om at du får beholde ditt norske statsborgerskap (bibehold), må du:

 • levere vedtaket fra UDI.  

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 8. desember 1950».